Contact

Onze locatie (ingang tegenover flat nr. 25):

Voor alle lopende en prangende zaken kunt u terecht bij de secretaris van onze vereniging, die u te allen tijde naar eer en geweten met raad en daad terzijde zal staan en al uw vragen adequaat zal beantwoorden.

Secretaris Frank Hesp: E-mail
Telefoonnummer van Frank Hesp: 023-5380213

Foto’s en teksten voor het clubblad kunnen worden gestuurd naar onze redacteur Frank Hesp: E-mail

Met al uw op en aanmerkingen, nieuwtjes, foto’s, fabels en feiten over en voor deze website kunt u terecht bij Paula van Dommelen: E-mail

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:
Voorzitter en wedstrijdsecretaris Joop Pennings
Penningmeester Herm Zweerts
Secretaris Frank Hesp
Toernooien Jan Geenevasen
PR en promotie Paula van Dommelen

 

Tafeltennisvereniging Haarlem-Noord