Contact

Onze locatie (ingang tegenover flat nr. 25):

Voor alle lopende en prangende zaken kunt u terecht bij de secretaris van onze vereniging, die u te allen tijde naar eer en geweten met raad en daad terzijde zal staan en al uw vragen adequaat zal beantwoorden.

Secretaris Frank Hesp: E-mail
Telefoonnummer van Frank Hesp: 0654230959

Foto’s en teksten voor het clubblad kunnen worden gestuurd naar onze redacteur Frank Hesp: E-mail

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

  • Voorzitter Ingrid Ebeling
  • Penningmeester Herm Zweerts
  • Secretaris Frank Hesp
  • Toernooien Jan Geenevasen

Tafeltennisvereniging Haarlem-Noord